Topbild på Elforsk

Svenska Bostäder Odenplan

19 kWt installerad i centrala Stockholm på Svenska Bostäders huvudkontor vid Odenplan. Följ produktionen på http://soldata.se/index.php?id=2&logger=508

Startår och lokalisering

Lokalisering  Stockholm
Besöksadress  Surbrunnsgatan 66
 
Driftstart  den 25 augusti 2010
SolEl programmet finansieras av: